AoMuaVaiDu

Category - Bạt phủ vải dù

Bạt phủ xe vải dù, áo trùm vải dù, ao trùm ghế bàn, áo trùm nội thất

Áo che hàng hoá vải dù

Áo che hàng hoá vải dù

Áo che hàng hoá vải dù Việc lưu trữ hàng hóa, thiết bị, đặc biệt những thùng hàng Carton dưới thời tiết mùa mưa bão gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhà vận chuyển. Áo che hàng hoá vải dù có chất liệu là vải dù dày chống...