AoMuaVaiDu

Category - Áo mưa vải dù

Áo mưa vải dù

Bạt trùm ô tô 7 chỗ nhỏ vải dù

Bạt trùm ô tô 7 chỗ nhỏ vải dù

Bạt trùm ô tô 7 chỗ nhỏ vải dù Việc sử dụng bạt trùm ô tô 7 chỗ nhỏ (hay còn gọi là xe 5+2) thường phải đảm bảo các yếu tố như: Chất liệu không được thấm nước, ra màu để đảm bảo việc sử dụng bạt không làm hư, bẩn ô tô...