Áo Mưa Bít Hông

Áo mưa bít hông là áo mưa có phần tà trước và tà sau được khâu liền với nhau, phần tay của áo mưa bít cũng được chun lại.

Sử dụng áo mưa bít khi lưu thông ngoài đường phố sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc bị ướt, tuy nhiên, áo mưa bít chỉ có thể sử dụng cho một người

0979 36 8833
0979 36 8833
×

Cart